3. Aan de slag

3. Aan de slag

3. Aan de slag

Deze trainingsmodule bevat de volgende stappen:
• Welkom, doel van de training hebben we al gehad.
• Nu zijn we onze mindset aan het sturen naar wat komen gaat.
• Bij 4 wat weet je al? Gaan we jouw eigen persoonlijke situatie in kaart brengen zodat we precies afgebakend hebben waarmee we willen gaan om de oefening. De trainingsmodule kun je meerdere keren herhalen door hier een andere situatie en of context te benoemen. Je kiest zelf.
• Bij 5 gaan we de werkvorm koppelen aan de situatie die je bij 4 hebt genoteerd.
• Bij 6 zijn we goed voorbereid en gaan we aan de slag met de werkvorm: leren buiten mijn bestaande kaders te denken.
• Bij 7 ga je de uitkomst weer koppelen aan je eigen leven zodat je ook datgene wat je geoefend hebt kunt gaan inzetten in je eigen leven. Realiseer je dat veel kleine stappen samen ook een grote stap zijn. We kiezen er nu bewust voor om een kleine stap te oefenen en werkbaar te maken voor jouw leven.
• Stap 8 is de stap die je laat voelen wat je gaat voelen na het uitvoeren van hetgeen je geleerd hebt. In dit geval met een schets die je thuis verder uitwerkt in een tekening en of collage. Je bepaalt het zelf.
• In stap 9 en 10 krijg je handvatten om thuis te oefenen met de werkvorm en het geleerde te laten beklijven. Met beklijven bedoelen we dat je ook echt iets kunt in je eigen omgeving met datgene wat je hebt geleerd.

 

Terug naar:Privé: A Wil zelf trainingsmodules 220104 Staat niet in Woo commerce- producten