Deze rubriek is ontstaan om extra informatie te geven over veel voorkomende vragen en uitleg te geven over gebruikte termen

 

In onze maatschappij komen veel termen voor die in verschillende vakgebieden en streken van ons land op een andere manier gebruikt en geïnterpreteerd worden.

Deze pagina is mede bedoeld voor wat meer achtergrond informatie voer de betekenis die Wil-zelf geeft aan de termen die je op de website tegenkomt.

 

Wat is de essentie/ noodzaak van Wil-zelf?

 • Bijblijven in onze snel veranderende maatschappij.
 • Loslaten van gewoonten, patronen en situaties.
 • Omarmen van gewoonten, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor jouw persoonlijke, specifieke nieuwe of hernieuwde situatie.
 • Eigen maken van gewoonten, kennis en vaardigheden die nodig zijn in jouw persoonlijke specifieke leefomgeving.

Waarom is Wil-zelf soms wel en soms niet voorzien van een kleurtje?

De extra kleur aan de letters Wil-zelf zijn voor de leesbaarheid van de website.

De naam Wil zelf is gekozen voor deze website en het didactische concept. De naam Wil zelf is mede gekozen omdat de trainingsmodules geschikt zijn voor mensen die vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om zichzelf beter te willen leren kennen. Zichzelf willen zijn en vanuit de eigen waarden zichzelf willen inzetten in onze maatschappij zonder zichzelf te kort te doen.

We praten op deze website en in de trainingsmodules ook over hetgeen wat je zelf wilt. Hier gaat het niet om een naam en zijn de woorden niet voorzien van een kleurtje.

 

Wat is een Wil-zelf trainingsmodule?

Iedere Wil-zelf trainingsmodule voorziet je van tools om een gewenste verandering in jouw leven in gang te zetten op basis van jouw eigen bewuste keuzes. De keuzes die je ingegeven worden door je intuïtie, je hart of beiden. Wil-zelf biedt alleen zachte aanmoedigingen voor het oplossen van jouw persoonlijke vraagstukken.

Een trainingsmodule zet je aan tot het zelf maken van jouw  handleidingen voor jouw leven. De vorm van de handleiding kies je zelf.

 

Hoe ontstaat zelfkennis, zelfinzicht of zelfbewustzijn?

Door te reflecteren op kennis en gevoel ga je zelf van gedachten veranderen over je gevoel of een bepaalde situatie. Dit is een natuurlijk proces. Een trainingsmodule van Wil-zelf helpt je een handje bij het reflectieproces.

In iedere trainingsmodule ga je jouw eigen situatie in kaart brengen op basis van gevoel. Er ontstaat betrokkenheid bij de situatie. De betrokkenheid biedt perspectief voor het bouwen aan een beter aansluitende eigen toekomst. Een Wil-zelf trainingsmodule zet aan tot:

 • Het meer opstaan voor het maken van nieuw of meer passende randvoorwaarden voor een positiever toekomstbeeld in de eigen situatie.
 • Het open staan voor een ander toekomstperspectief (toekomstmogelijkheden).
 • Het oefenen van nieuw gedrag
 • Het vinden en onderzoeken van informatie
 • Het bespreekbaar maken van feiten, meningen, waarden, normen en prognoses.
 • Het voorbereiden van een actie
 • Het daadwerkelijk succesvol afronden van een actie.

Je coacht jezelf en voelt precies in wat wenselijk is. Als zelfcoach ben je gedurende jouw gehele leerproces beschikbaar en de rest van je leven. Je voorziet jezelf steeds vaker en beter van zelfkennis, zelfinzicht en zelfbewustzijn.

 

Hoe ondersteunt Wil-zelf jou in onze maatschappij?

Een snel veranderende maatschappij vraagt van de inwoners dat ze flexibel en snel kunnen schakelen naar een nieuwe situatie. Dat is niet altijd makkelijk naast alle andere activiteiten die we op onze agenda hebben staan.

Wil zelf is een platform met trainingsmodules voor mensen die zelfstandig met praktische handvatten het eigen talent willen ontdekken, ontwikkelen, werkbaar maken en werkbaar houden in onze snel veranderende maatschappij.

 

Hoe ondersteunt Wil-zelf jou in het vormen van je eigen leven?

In het volwassen leven maken we allemaal wel eens iets mee waardoor we een wending aan ons leven willen geven. Hierbij komt Wil-zelf om de hoek kijken. Wil-zelf is uitgerust met trainingsmodules die eenieder die dat wenst kan voorzien van maatwerk handvatten.

Waarom niet eerder? We zijn hier in Nederland allemaal uitgerust met een fantastisch lichaam wat ons laat genieten van het leven in onze welvarende maatschappij. We hebben allemaal een opvoeding genoten waarin we hebben geleerd te vallen en weer op te staan. We hebben allemaal onderwijs genoten waarbij we zelf veel keuzevrijheid hadden met betrekking tot het kiezen van een beroepsopleiding en als wenselijke omscholing.

 

Hoe ondersteunt Wil-zelf in het verbeteren van je levenskracht?

Je levenskracht is je innerlijke kracht die je aanzet om dingen juist wel of niet te gaan doen. Je levenskracht geeft je de benodigde motivatie. Levenskracht voelt voor iedereen anders. Ieder mens is anders. We verbeteren van je levenskracht gaat over de relatie met jezelf. Ieder mens maakt (on)bewuste keuzes. Door de( on)bewust keuzes te onderzoeken en steeds bewuster te maken wordt je levenskracht als vanzelf vergroot.

Een voorbeeld: een zaadje groeit uit tot een bloem, boom of struik. Er is een enorme diversiteit aan struiken, bomen en bloemen hier op onze aarde. Zo ook onder alle mensen.

Ieder mens heeft andere talenten en gedijt beter of slechter in een bepaalde leefomgeving, Het eten van bepaalde voeding gaat de een ook beter af dan de ander. Wanneer je werk doet wat bij je interesse aansluit ervaar je meer plezier van je werk en gaat het je beter af.

 

Ik hoorde ergens iets over 21e Century skills. Wat is dat en hoe sluiten de Wil-zelf trainingsmodules hierop aan?

In de 21e eeuw waarin we nu leven zijn andere vaardigheden nodig dan in de 20e eeuw. De veranderingen en het tempo van de veranderingen lijken steeds sneller op te volgen.

Je toekomst ziet er beter uit wanneer je hierop voorbereid bent. Klik hier als je meer wilt lezen over de 21e Century Skills.

 

Ieder mens heeft te maken met pijn, onzekerheid en minder leuke werkzaamheden. Hoe kan een trainingsmodule hier iets aan doen?

Een trainingsmodule kan geen pijn of onzekerheid wegnemen. Ook kun je door het doen van een trainingsmodule niet onder vervelende klusjes uitkomen. Pijn, onzekerheid en verveleden klusjes horen bij het leven. Wil-zelf vind iedere levensverandering hoe groot of klein ook een kans voor het versterken van je levenskracht. Wanneer je levenskracht toeneemt ga je meer bereiken wat je zelf interessant vindt en voldoening voelen. Uiteraard blijf je altijd zelf verantwoordelijk en kies je zelf in welke richting je doorgaat. Je kiest zelf jouw toekomst.

 

Wanneer ‘je eigen straatje’ schoon is

heb je een fantastische basis

om iets te betekenen voor anderen

op jouw eigen magnifieke manier.

 

Wil-zelf zet je aan tot het:

 • Ontdekken van je prachtige krachten.
 • Leren, horen en luisteren naar je eigen hart voor het versterken van je innerlijke bewustzijn.
 • Leren, oefen en versterken van datgene wat je wilt inzetten in onze maatschappij.
 • Oefenen van vaardigheden die je uitdagingen zodat je zo ook echt gaat uitvoeren.
 • Meer compassievol leven en leven vanuit een positieve mindset.
 • Creëren van meer voldoening in je leven.

Hoe veilig is een trainingsmodule van Wil-zelf?

 • Iedere trainingsmodule bevat vragen met invulvelden. Deze velden zijn alleen op te slaan wanneer je de ingevulde tekst, voor het afsluiten van de pagina, doorstuurt naar je eigen mailaccount.
 • De door jou gegeven antwoorden zijn alleen te versturen naar het account waarmee je bent aangemeld.
 • Wil-zelf slaat niets op en gebruikt geen cookies.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van je inlognaam, wachtwoorden en naar jezelf doorgestuurde antwoorden.
 • Wanneer je een trainingsmodule nog een keer of meerdere malen volgt zullen de antwoordvelden iedere keer weer leeg zijn.

Hoe ondersteunt Wil-zelf jou met het volgen van een trainingsmodule?

Iedere trainingsmodule is:

 • Een krachtige, prachtige investering in jezelf
 • Gericht op het werken aan de eigen innerlijke gedachten, overtuigingen en vragen.
 • Een gouden kans om te groeien naar ene leven dat je zelf wilt vanuit je eigen hart
 • Voor het (her)inrichten van jouw leven vanuit je kwaliteiten, affiniteit, waarden en hartenwensen
 • Vol van korte leerstappen die je start en stop wanneer het jou past
 • Alle trainingsmodules zijn voorzien van hetzelfde didactisch concept. De opbouw van iedere module, leerstap en leervolgorde is dus hetzelfde.
 • Alle leerstappen zijn volgens een didactisch model gerangschikt. Dit heeft als groot voordeel dat de trainingsmodules op veel verschillende leerstijlen aansluit dus geschikt voor veel mensen.
 • De didactische werkvormen geven je de handvatten voor het behalen van effectieve leerresultaten.

Weet je niet wat de volgende stap is in je leven?

Stel jezelf dan eerst een van de onderstaande vragen:

 • Wil ik me verdiepen in iets wat me interessant lijkt maar waarover ik nog twijfel? Waar gaat de twijfel over?
 • Wil ik me voorbereiden op iets wat ik wil gaan doen?
 • Wil ik mijn vaardigheden versterken?
 • Wil ik mijn levenshouding en gewoonten veranderen?
 • Wil ik niet meer werkende gewoonten afleren?
 • Wil ik nieuwe gewoonten die ik ergens anders zag aanleren?

Hoe ontstaan de vragen in de titels van de trainingsmodules?
Wil-zelf trainingsmodules zijn afgestemd op veel voorkomende vragen, die zo uit het leven gegrepen zijn. Iedere trainingsmodule is een richtingaanwijzer naar een leeroplossing die past binnen jouw leefomgeving.

 

Ik wil meer weten over het ontstaan van Wil zelf

Onderstaande tekst vertelt beknopt het verhaal van de oprichter van Wil-zelf.

Wil-zelf is ontstaan omdat het voor mij noodzakelijk was om op een hele andere manier invulling aan mijn leven te geven. In mijn leven kwam een error op het vlak van energie.

 

Een lang zoektraject zorgde voor een nog langer revalidatietraject. De periode van steeds zieker worden en de periode van revalideren waren zeer leerzame tijden. Het genereren van energie moest iedere keer een klein beetje anders. Kleine stappen volgenden elkaar op. Luisteren naar de signalen van mijn eigen lichaam was essentieel. Het luisteren naar mijn lichaam blijft heel belangrijk bij het inplannen van mijn activiteiten. Ik heb veel geduld, doorzettingsvermogen en volharding nodig gehad. Daarnaast een compassievolle mindset, positieve intenties in plaats van concrete doelen die niet te realiseren waren.

 

Ik had niet kunnen bedenken bij het starten van de opleiding Opleidingskunde (ontwikkelen van leermateriaal en begeleiden van lerenden) dat ik de inhoudelijke kennis en opgedane Opleidingskundige vaardigheden zou moeten gaan inzetten voor mijn gezondheid en wel zijn. Ik ben mezelf heel dankbaar voor het doorzetten en volharden in de verschillende leerperioden van mijn leven.

 

Ik besef dat liefde, positiviteit en voldoening anders voelt voor ieder individu. Het besef dat alle mensen te maken hebben met onzekerheden, grote & kleine pijntjes moeten overwinnen en natuurlijk nare klussen moeten doen. We zijn gelijken maar ook heel verschillend ?.

Mede met de tools die in Wil-zelf zijn verwerkt heb ik gewerkt aan het verbeteren van mijn eigen welzijn, gezondheid en toekomst.

 

Ik gun iedereen een liefdevol leven met veel positieve ervaringen en voldoening.

 

Met liefdevolle groet,

 

Ilze Arts

 

Oprichter van Wil-zelf

Bachelor of education