Kun je het leren toegankelijker en kostenbesparender maken met gebruikmaking van ICT?
Ja dat kan. Hoe?

 

Door als eerste te inventariseren wat precies de doelgroepen en leerdoelen zijn. Dan ga ik op zoek naar een digitale leeromgeving die aansluit op de doelgroep. We hebben in deze specifieke situatie gekozen om:

  • • bij de inleiding van ieder hoofdstuk relevante begrippen te verhelderen;
  • • relevante filmpjes, geluidsfragmenten, externe links naar websites en passende illustraties gezocht die de theorie ondersteunen in de digitale leeromgeving;
  • • de volgorde van de hoofdstukken is aangepast aan de bestaande volgorde van de thema’s in de groepstraining die naast de theorie al werden aangeboden voorafgaand aan de eindtoets;
  • • met meerkeuzevragen zijn we aan het einde van ieder hoofdstuk gaan toetsen of de lerende de kennis beheerst alvorens hij naar het volgende hoofdstuk kan doorstromen;
  • • bij ieder verkeerd ingetoetst antwoord krijgt de lezer nogmaals de desbetreffende theorie voorgeschoteld.

Het grote voordeel van deze opzet is dat de gecertificeerde trainer cursisten op zijn training krijgt die de theorie beheersen en daardoor voldoende tijd heeft om een effectieve examentraining te verzorgen. Daarnaast zijn de cursisten korter van de werkvloer af en kan de core business gewoon doorgaan.

 

Succes verzekerd!