Disclaimer

  • De informatie en werkvormen in deze website en de trainingsmodules zijn zorgvuldig samengesteld.
  • Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de werkvormen.
  • Het doel van alle trainingsmodules binnen het Wil zelf programma zijn zodanig samengesteld dat je jezelf gaat versterken ter verbetering van je werk thuis, op het werk voor eventueel toekomstig werk op dezelfde werkplek op een andere afdeling, in een andere organisatie of in een ander vakgebied of branche.
  • Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces, gezondheid en welzijn. De trainingsmodules zijn niet bedoeld als vervanging van professioneel (medisch) advies. Aan de inhoud kunnen we geen rechten ontlenen.
  • Raadpleeg altijd een arts als er zich problemen voordoen. Noch de schrijvers noch de uitgevers van de Wil zelf trainingsmodules kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade die het gevolg is van het opvolgen van aanbevelingen uit de trainingsmodules of het niet opvolgen van deskundig (medisch) advies.
  • Mochten er twijfels ontstaan over de aansluiting van de trainingsmodule met betrekking tot je eigen welzijn of gezondheid adviseren wij altijd een arts te raadplegen.
  • Zie je toch nog een fout? Geef die dan door via contact@wil-zelf.nl