21st Century skills

In de 21e eeuw waarin we nu leven zijn andere vaardigheden nodig dan in de 20e eeuw. De veranderingen om ons heen snellen voort en het tempo van de veranderingen lijkt steeds sneller op elkaar te volgen. Je toekomst ziet er niet goed uit wanner je hier niet op voorbereid bent.

Als volwassene en opvoeder van je kinderen moet je het initiatief nemen om deze cultuurwijziging het hoofd te bieden. De vaardigheden voor de 21ste  eeuw zijn vaardigheden die in deze tijd onontbeerlijk zijn zoals:

 • Het aanpakken van complexe zaken
 • Creëren van nieuw leef- en denkpatronen
 • Jezelf kennen en het benodigde gedrag en de meest wenselijke attitude kunnen en willen inzetten.
 • Begrijpen van anderen en interactie met anderen kunnen inzetten

Concreet hebben we het dan over:

 • Oefenen van vaardigheden waarbij je jezelf beter leert kennen
 • Bewust zijn van de ander en kunnen interpreteren wat die ander bedoelt
 • Praktische positieve denkhandvatten ontwikkelen
 • Vermijden en reduceren van negatieve denkpatronen naar jezelf en anderen
 • Verantwoordelijkheid nemen over je verleden gericht op de nabije toekomst
 • Helder en met precisie jezelf willen en kunnen uitdrukken ook bij meningsverschillen en/of conflicten
 • Onze werkgever, klant, cliënt vraagt steeds meer zelfstandigheid, op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de branche en indien de vraag complex is teamwork met andere disciplines.
 • Besef dat de kennis van gisteren verouderd is en het nodig is vandaag opnieuw kennis tot je te nemen. Bij die kennis hoort wellicht ook aangepast gedrag of het aanleren van nieuwe vaardigheden.
 • Jezelf willen blijven motiveren van binnenuit. Als je jezelf bent ben je het meest op je plaats en weet je je eigen kracht prachtig in te zetten.

De wereld om ons heen is continu aan het veranderen en je mag erin mee ontwikkelen.

Hoe?

Met de 21st Century skills kun je jouw toekomstgerichtheid ontwikkelen.

Het steeds blijven leren en aanpassen aan nieuwe situaties vereist een levenshouding die je hierbij ondersteunt. Een levenshouding is continu in ontwikkeling.

Door kennis tot je te nemen die je op korte termijn nodig hebt kun je jezelf voorbereiden. Innovaties volgen elkaar snel op, waardoor het wenselijk is steeds nieuwe kennis te blijven zoeken.

Vaardigheden oefenen we totdat we ze beheersen en we ons ding doen als in een flow. Helaas is deze flow vaak van korte duur omdat er dan alweer een nieuwe ontwikkeling komt, waarvoor we nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben.